Život ve firmě

V červnu jsme pro naše zaměstnance a jejich partnery uspořádali h...
O hudbu se nám postarala skupina Fontána
Na bezpečný průběh dohlížela jedna ze složek Integrovaného zásaho...
Nálada byla uvolněná
Úvodní slovo pana ředitele nemohlo chybět
Návštěvníci se zájmem sledovali doprovodný program
O naše chuťové buňky se starali Nika Atrium
O naše chuťové buňky se starali Nika Atrium
Někteří i pracovali
I ve večerních hodinách zábavu doprovázel zpěv
Jíst bylo opravdu co
A pít také
A pít také
A i pozdě večer jsme potkávali naše návštěvníky s úsměvem na tvář...