Vnitřní oznamovatel

Tímto oznamujeme, že v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, byl společností Knoflíkářský průmysl Žirovnice a.s. IČ: 050 29 643, se sídlem Tyršova 707, 394 68 Žirovnice, zřízen vnitřní oznamovací systém. Osoby vykonávající práci, dobročinnou činnost odbornou praxi nebo stáž pro naši společnost mohou podat oznámení o možném protiprávním jednání, ke kterému došlo nebo dochází u společnosti. Společnost vylučuje, aby oznámení o možném protiprávním jednání byla oprávněna podat osoba, která pro společnost nevykonává práci nebo jinou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zák. č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

 

Oznámení může být podáno následujícími způsoby:

 • osobně, telefonicky či písemně u příslušné osoby:
  • Dana Hrubcová
  • 702 281 348
  • Tyršova 707, 394 68 Žirovnice
  • Lenka Jelínková
  • 724 866 903
  • Tyršova 707, 394 68 Žirovnice
 • písemně v sídle společnosti (schránka pro oznámení je umístěna v hlavní chodbě společnosti vedle nástěnky personálního oddělení)
 • prostřednictvím e-mailové schránky oznameni@kpzas.cz
 • u Ministerstva spravedlnosti.

 

Společnost zavádí vnitřní oznamovací systém s účinností od 1. 8. 2023 vnitřní směrnicí, která je dostupná na personálním oddělení.