Výběr z novinek v našem sortimentu - vzor: 90

akce obrázek:  90Výběr z novinek v našem sortimentu - vzor: 41284

akce obrázek:  41284Výběr z novinek v našem sortimentu - vzor: 42323

akce obrázek:  42323

Informace pro akcionáře…

Mimořádná valná hromada 2015

Knoflíkářský průmysl Žirovnice a.s., se sídlem Žirovnice, Tyršova 707

IČO 60827173, zapsán u KS v Č. Budějovicích, sp.zn. B 644

 Představenstvo společnosti Knoflíkářský průmysl Žirovnice a.s. svolává na den  31.srpna 2015  v 08.00 hod. do sídla společnosti v Žirovnici, Tyršova 707 mimořádnou  valnou hromadu

 Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady a kontrola usnášeníschopnosti

2. Volba orgánů valné hromady

3. Schválení investičního záměru výstavby nové výrobní haly

4. Schválení  smluv členů orgánů společnosti a osob blízkých

5. Schválení vnitřního předpisu společnosti dle § 61 ZOK

6. Závěr

userfiles/file/mimoradna-valna-hromada.pdf

Zápis z mimořádné valné hromady: userfiles/file/mimoradna-valna-hromada2015-zapis-2-3.pdf

TOPlist