Výběr z novinek v našem sortimentu - vzor: 90

akce obrázek: historie firmy 90Výběr z novinek v našem sortimentu - vzor: 09802

akce obrázek: historie firmy 09802Výběr z novinek v našem sortimentu - vzor: 09806

akce obrázek: historie firmy 09806

Historie firmy…

 •     Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.  byla založena v roce 1994. Její založení je pokračováním již dlouholeté tradice výroby perleťových knoflíků ve městě Žirovnice.
 •   Od zavedení perleťářské výroby v Žirovnici uplynulo více než 135 let. Za toto období se změnila perleťářská výroba z původních řemeslných počátků na průmyslovou tovární výrobu, která zejména v posledních letech dostala charakter velkosériové hromadné výroby prováděné na moderních automatických strojích. Staré výrobní postupy zpracování perletě zanikly, původní perleťářské stroje najdeme dnes jedině v muzeu. Obdobně zanikla a patří již historii původní perleťářská terminologie.
 •     S perleťářskou výrobou začal v Žirovnici Josef Žampach, který patřil mezi perleťářské dělníky, kteří se  kolem roku 1860 stěhovali z Vídně. Tito dělníci se chtěli osamostatnit a přicházeli na venkov, aby získali levnější pracovní sílu. A právě jedním z nich byl i Josef Žampach, který se roku 1863 ve svých 24 letech oženil s Antonií, dcerou žirovnického občana. Žampach si přivezl z Vídně soustruh a perleťářské náčiní, perleť nosíval v pytli na zádech z daleké Vídně a zpět nosil odvádět své výrobky. V roce 1869 měl Josef Žampach malou dílnu a v ní 6 soustruhů. Později dochází k prudkému rozvoji perleťářství. Zatímco v roce 1873 bylo zaměstnáno výrobou perleťových knoflíků 40 dělníků, kteří pracovali na 30 soustruzích, bylo v roce 1875, tedy za pouhé dva roky, v Žirovnici již 300 soustruhů plně pracovně vytížených.
 •    Vzrůst perleťářské výroby vyvolal potřebu zřízení vlastního Společenstva mistrů soustužnických, které vzniklo 5. září 1885 a mělo o rok později zaregistrováno 67 mistrů, 234 dělníků a 152 učňů.
 •     K udržení a povznesení perleťářského průmyslu bylo založeno v roce 1905 několika menšími výrobci Výrobní družstvo soustružníků perletě v Žirovnici. Slibný vývoj Žirovnice i perleťářského průmyslu byl zastaven vypuknutím I. světové války. Na 300 mužů nastoupilo vojenskou službu, dovoz perletě ze zámoří ustal, téměř všichni výrobci zastavili práci, mnoho rodin bylo zbaveno výdělku.
 •     Bezprostředně po válce procházelo perleťářství časově krátkými výkyvy. Výrobní družstvo soustružníků perletě z velice malých finančních prostředků vyrostlo během doby pracovitosti a podnikavosti členů v jeden z největších výrobních a vývozních podniků ČSR. Družstvo obstarávalo nákup surovin i prodej knoflíků svých členů, kterých přibývalo. Krátký poválečný rozmach výroby byl v roce 1920 vystřídán poklesem cen perleťového zboží. Tehdy družstvo utrpělo značnou ztrátu na hotových knoflících. Družstvo stálo takřka před likvidací a jedině obětavost jeho členů dokázala překlenout tato nepříznivá léta.
 •     V roce 1927 zakoupili členové družstva společný dům (známé pod názvem Perlex), který byl v pozdějších letech zvýšen o jedno poschodí. Družstvo mělo velké sklady perleťových knoflíků všech druhů, jakostí a tvarů a bylo schopno každého co nejsolidněji obsloužit.  Rozmach výroby knoflíků a perleťové galanterie ukončila II. světová válka. Zastavil se přísun materiálu a začal se vykopávat odpad ze žirovnických cest, aby výroba nezanikla.
 •     Po osvobození a vytvoření samostatného československého státu vystupovalo žirovnické perleťářství ve stejné organizační struktuře jako před druhou světovou válkou. Výrobní družstvo soustružníků perletě, které existovalo již od roku 1905, změnilo po válce název na Perlex. Kromě tohoto družstva existovalo v Žirovnici „Sdružení výrobců – vývozců perleťových knoflíků“.  Sdružení vzniklo 9. září 1941 jako odraz nově vzniklé situace v Čechách.
 •      Roku 1950 byli žirovničtí perleťáři rozděleni do závodu Koh-i-noor Praha a do výrobního družstva Perlex. Tyto závody se sloučily do jednoho závodu v roce 1953. Nový závod se jmenoval Koh-i-noor a měl sídlo v Žirovnici. 20. listopadu 1956 byl závod přejmenován na Perleťářský průmysl Žirovnice.
 •     Již v následujícím roce, v roce 1957 zahájil výuku ve vlastním učňovském zařízení, spojeném s internátem. Tříletý učební obor „výrobce - výrobkyně knoflíků“ byl zařazen mezi preferované obory s veškerým bezplatným zaopatřením. V roce 1960 byla schválena výstavba nového závodu v Žirovnici. Tato výstavba byla dokončena v říjnu 1964 a slavnostně otevřena následujícího roku.
 •      Vazba knoflíkářské výroby na hlavní odběratele vedla k tomu, že k 1. červenci 1963 byl vytvořen nový národní podnik Knoflíkářský průmysl Žirovnice. Vznikl sloučením dřívějšího Perleťářského průmyslu v Žirovnici, Kornolitu v Prostějově a Butonie Roudnice nad Labem. Podnikové ředitelství bylo v Žirovnici. Výrobní plochy nového závodu v Žirovnici, který byl otevřen roku 1964, již po pěti letech nestačily rozmachu výroby a protož podnik vystavěl pět nových hal, do kterých instaloval nové automatické stroje.
 •     Od roku 1977 má Knoflíkářský průmysl Žirovnice své první vstřikolisy. Nejprve se lisovaly knoflíky, které se následně barvily nebo galvanicky pokovovaly. Ke knoflíkům se lisovaly i spony a výrobky pro nábytkářský průmysl.
 •     Podnik nezapomínal ani na své zaměstnance a to jak v oblasti stravování, tak i bydlení. Byla otevřena moderní závodní jídelna a vybudována ubytovna Perlex. V roce 1978 byla dokončena výstavba podnikových bytů. Jednou z velkých akcí byla také výstavba nové moderní ubytovny, která je umístěna v blízkosti výrobních hal. Dne 3. ledna 1994 byla společnost přetransformována na Knoflíkářský průmysl Žirovnice, akciová společnost.
 •      V současné době kromě tradičný výroby knoflíků a galanterie se firma specializuje na výrob u plastových dílů pro automobilový průmysl.
TOPlist