Vzdělávání

Vzdělávání ve společnosti

Pro naše zaměstnance zajišťujeme systém vzdělávání, který bude rozvíjet jejich znalosti, dovednosti a umožní jim tak kariérní postup v rámci společnosti.

Praktická výuka

V současné době spolupracujeme s několika středními školami, jejichž studenti k nám docházejí na praktické vyučování. V rámci praktické výuky jsou plně začleněni do kolektivu, podílejí se na vytváření hodnot, kromě nabytých vědomostí a praktických zkušeností, získávají za svou práci také peněžitou odměnu.

Spolupráce se školami

Podílíme se vývoji nového studijního oboru „Plastikář.“ Jedná se o obor Mechanik zařízení - technologie zpracování plastů, jehož zaměření, jak již sám název napovídá, je na zpracování plastů. Absolventi tohoto oboru umí obsluhovat a seřizovat stroje na zpracování plastů, diagnostikovat jejich technický stav, lokalizovat závady a odstraňovat je.

Pro studenty, kteří začnou studovat tento obor ve školním roce 2018 / 2019 je připraven stipendijní plán.